fbpx

Bardziej elastyczne zasady pomocy państwa dla przedsiębiorców

Bardziej elastyczne zasady pomocy państwa dla przedsiębiorców

Pod koniec stycznia tego roku odnotowano pierwsze przypadki zakażenia wirusem COVID-19 we Włoszech. Od tego czasu Europa prowadzi trudną walkę z epidemią między innymi poprzez wprowadzanie ograniczeń w przemieszczaniu się, zamykając szkoły, punkty sprzedaży i świadczenia usług, a także zachęcając do samoizolacji. Wirus ma ogromne konsekwencje i na niespotykaną do tej pory skalę oddziałuje na nasze systemy ochrony zdrowia i naszą gospodarkę.

W tej sytuacji niezbędne jest wsparcie dla przedsiębiorców, którzy już teraz dotkliwie odczuwają skutki epidemii. Aby złagodzić jej konsekwencje dla gospodarki i ocalić europejskie przedsiębiorstwa, Komisja Europejska wprowadziła najbardziej elastyczne do tej pory zasady pomocy państwa. Dzięki nim państwa członkowskie mogą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim firmom, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii i którym grozi zamknięcie, jeżeli nie otrzymają wsparcia.

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa obejmują 5 działań:

  1. Dotacje bezpośrednie lub korzyści podatkowe – państwa członkowskie będą mogły udzielać wsparcia w formie dotacji do 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.
  2. Publiczne gwarancje kredytowe – dzięki dotowanym przez państwo gwarancjom przedsiębiorstwa nie będą pozbawione możliwości wzięcia pożyczki lub kredytu i dalej będą miały dostęp do funduszy.
  3. Pomoc państwa w formie dopłat do pożyczek publicznych – państwa członkowskie będą mogły udzielać pożyczek przedsiębiorstwom na preferencyjnych warunkach i o niższym oprocentowaniu.
  4. Pomoc w formie gwarancji publicznych i obniżonych stóp procentowych w odniesieniu do pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych – z racji posiadanej przez banki zdolności do przyznawania pożyczek, państwa członkowskie będą mogły wykorzystać je jako kanały wsparcia dla przedsiębiorców przekazywanego w formie przyznawanych pożyczek. Dzięki temu środki będą mogły być przekazywane szybko i sprawnie. Wsparcie w postaci gwarancji i obniżonego oprocentowania postrzegana jest jako bezpośrednią pomoc dla klientów, a nie samych banków.
  5. Możliwość udzielania przez państwo krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Środki te mają zagwarantować przedsiębiorstwom utrzymanie się na rynku lub możliwość tymczasowego zawieszenia działalności bez negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie w dłuższej perspektywie i będą obowiązywały do końca grudnia 2020 r.

Related posts