fbpx

Program pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla rolnictwa i biogospodarki

Program pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla rolnictwa i biogospodarki

Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział uruchomienie nowej inicjatywy obejmujące pożyczki dla sektora prywatnego na inwestycje obejmujące sektory rolnictwa i biogospodarki. Środki zaplanowane na ten cel to 700 mln EUR pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Pożyczki mają wynosić od 7,5 mln do 50 mln EUR i mają dotyczyć inwestycji o wartości od 15 do 200 mln EUR. Według szacunków finansowanie ma pobudzić około 1,6 mld EUR inwestycji w UE.

Środki mają trafić do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów spożywczych, materiałów opartych na surowcach pochodzenia naturalnego i bioenergii. Inwestycje mają odnosić się do ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych, energii ze źródeł odnawialnych, innowacji, konkurencyjności i efektywności energetycznej.

Obecna inicjatywa jest kontynuacją pierwszego programu pożyczkowego dla sektorów rolnictwa i biogospodarki uruchomionego w 2018 roku. Wtedy na ten cel przeznaczono 400 mln EUR. Środki te zostały już niemal całkowicie wykorzystane.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powstał w 2015 roku. Fundusz stanowi podstawę planu inwestycyjnego dla Europy mającego stymulować długofalowy wzrost i konkurencyjność Wspólnoty. EFIS dysponuje środkami na pobudzenie prywatnych inwestycji realizowanych na terenie Unii Europejskiej. Działanie to realizowane jest przy pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie rolnictwa znaleźć można na stronie https://www.eib.org/en/projects/sectors/agriculture/index.htm.

Related posts