fbpx

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje – Fundusze Norweskie

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje – Fundusze Norweskie

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to konkurs dla mikro, małych i średnich firm ufundowany z Funduszy Norweskich.

Środki skierowane są do firm aktywnych w kategoriach takich jak zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli działalność w obszarze morza i wód śródlądowych. Chodzi o to, aby wspierać innowacyjne rozwiązania w firmach, stymulować ich rozwój i konkurencyjność.

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii i produktów. Środki można wykorzystać na usługi doradcze, inwestycje (np. w maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, a także dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska) i eksperymentalne prace rozwojowe.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest nawiązanie współpracy z podmiotem z Norwegii. Partnerstwo takie nie jest obowiązkowe, ale ponieważ Fundusze Norweskie mają przyczynić się do stymulowania współpracy między podmiotami polskimi a norweskimi, projekty zakładające taką współprace będą premiowane dodatkowymi punktami.

Projekty dotyczące innowacji w obszarze wód morskich i śródlądowych, a także projekty dotyczące technologii poprawiających jakość życia mogą liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości do 2 000 000 EUR.

Projekty z zakresu technologii przyjaznych środowisku mogą z kolei liczyć na maksymalnie 1 000 000 EUR.

W zależności od rodzaju działań i regionu, z którego pochodzi wnioskujące MŚP różni się także poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie może on wynieść 80% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że samo przedsiębiorstwo musiałoby ponieść 20% tych kosztów, jednak ważne jest, aby zweryfikować poziom dofinansowania z określonymi w naborze warunkami dla każdej z kategorii tematycznych.

Konkurs potrwa do 14 maja 2020. Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

Related posts