fbpx

SURE – nowy instrument służący zmniejszeniu ryzyka bezrobocia

SURE – nowy instrument służący zmniejszeniu ryzyka bezrobocia

2 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła nową inicjatywę służącą utrzymaniu istniejących miejsc pracy i ochronie pracowników dotkniętych epidemią COVID-19 – tymczasowe wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku ze stanem nadzwyczajnym (SURE).

Inicjatywa SURE to nowy instrument, który zapewni państwom członkowskim pomoc finansową w łącznej wysokości do 100 mld euro dostępną w postaci pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim pokryć koszty krajowych mechanizmów skróconego czasu pracy. Są to programy publiczne, które pozwalają firmom skrócić czas pracy ich pracowników, ale równocześnie zapewniają wsparcie ich dochodów.

Firmy będą mogły tymczasowo zmniejszyć liczbę godzin pracy lub całkowicie zawiesić pracę oraz skorzystać ze wsparcia dochodowego udzielanego przez państwo za nieprzepracowane godziny.

Osoby samozatrudnione otrzymają dochody zastępcze w związku z obecną sytuacją kryzysową.

Dzięki tym mechanizmom skróconego czasu pracy pracownicy i ich rodziny będą mogły utrzymać dochody, a przedsiębiorstwa i cała gospodarka – zdolność produkcyjną i kapitał ludzki. Instrument ten zapewni niezbędną stabilność gospodarki.

Related posts