fbpx

Technologie dla kobiet – Fundusze Norweskie

Technologie dla kobiet – Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie oferują specjalną linię finansowania dla przedsiębiorczych kobiet. Chodzi o konkurs „Technologie dla kobiet” czyli o finansowanie usług proinnowacyjnych i badawczych, mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrażanie i rozwój innowacji procesowych lub produktowych w polskich MŚP prowadzonych przez kobiety.

W ramach programu firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 12 000 do maksymalnie 200 000 EUR, a jednocześnie dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju projektu.

Dzięki tym środkom firmy-beneficjenci będą mogły się rozwinąć, wprowadzając na rynek nowe produkty czy usługi, a także stając się bardziej ekologicznymi.

Realizowane projekty powinny dotyczyć przynajmniej jednego z trzech obszarów priorytetowych:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • Technologie poprawiające jakość życia.

Nawiązanie partnerstwa z podmiotami z Norwegii nie jest obowiązkowe, jednak jest widziane jako ważny element programu. Projekty, które zakładają taką współpracę będą więc premiowane dodatkowymi punktami. Jedną z form partnerstwa może być przykładowo współpraca z mentorem z Norwegii. Takie rozwiązanie pozwoli na przeniesienie wiedzy i doświadczenia norweskiego mentora do polskich firm. Konkurs potrwa do 14 maja 2020 r.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet

Related posts