fbpx

Pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pomogą przetrwać MŚP

Pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pomogą przetrwać małym i średnim przedsiębiorstwom

Pandemia koronawirusa to nie tylko ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli całego świata, ale i prawdziwy cios dla gospodarki. Wiele firm nie będzie w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi pandemia.

Jedną z możliwości uzyskania wsparcia w tym trudnym okresie przedstawiła Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

Bank ten zaproponował plan uruchomienia do 40 miliardów euro, przeznaczonych na pożyczki pomostowe, odroczenia w spłacie kredytów i inne środki mające na celu złagodzenie ograniczeń w zakresie płynności i kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Proponowany pakiet finansowania obejmuje:

  • Dedykowane systemy gwarancji dla banków oparte na istniejących programach do natychmiastowego wdrożenia, uruchamiające do 20 mld EUR finansowania;
  • Dedykowane linie płynności dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w wysokości 10 mld EUR;
  • Dedykowane programy skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które pozwalają bankom przenosić ryzyko na portfele pożyczek dla MŚP, mobilizując kolejne 10 miliardów euro wsparcia.

Nie ulega wątpliwości, że obecna sytuacja wymaga podejmowania pilnych działań, dlatego też powyższe wsparcie zostanie szybko wdrożone. 

Related posts